Misliš li da ''geotehničari“ ne zaslužuju zakonite diplome?

Ako Da, onda je tvoj jedini zadatak da pobiješ ove dokumente, činjenice i argumente...

Krenimo..

Geotehnika je grana građevinarstva.

Postoji Pravilnik o Znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 76/05)

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/1500.htm

Izvod iz popisa znanstvenih i umjetničkih područja, polja i grana znanosti.

2. Područje tehničkih znanosti

2.05 Građevinarstvo

Grane:

2.05.01 geotehnika

2.05.02 nosive konstrukcije

2.05.03 hidrotehnika

2.05.04 prometnice

Prema Zakonu o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima (NN 128/99),

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1999/2019.htm

iza riječi diplomirani inženjer dodaje se naziv koji se izvodi iz znanstvenog polja ili iz struke u kojoj se studiji ustrojavaju i izvode. ( npr. dipl.ing.strojarstva)

 

Primjer 1.

Geodezija se dijeli na područja

kartografija
fotogrametrija
pomorska,satelitska i fizikalna geodezija
primijenjena geodezija
geomatika

Studenti geodezije na fakultetu upisuju pojedine smjerove, ali na kraju studija svi dobivaju iste diplome. dipl.ing.geodezije

 

Primjer 2.

Postati diplomirani inženjer elektrotehnike može se na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), ali se isto tako može i na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. I na jednom i na drugom fakultetu studenti nakon prvih godina općeg smjera odabiru usmjerenje.

U Osijeku na Elektrotehničkom fakultetu postoje smjerovi.

Elektroenergetika

Komunikacije i informatika

 

A u Zagrebu na FER-u

Automatika

Elektroenergetika

Elektrostrojarstvo i automatizacija

Industrijska elektronika

Radiokomunikacije i profesionalna elektronika

Telekomunikacije i informatika

 

Da, napomenimo da se i program razlikuje u nekoj mjeri. No studenti i na jednom i na drugom fakultetu dobivaju zakonite diplome. dipl.ing.elektrotehnike.

Dakle razlika između Elektrotehničkog fakulteta Osijek i FER-a je i u broju katedri. Dakle studenti jednog fakulteta su zakinuti u odabiru smjerova. Da i?

Računarstvo je zasebno znanstveno polje da ne bi bilo zabune.

Tako je i sa Geotehničkim fakultetom Varaždin (GTF VŽ). Tokom studija studenti na GTF VŽ mogu birati između dva smjera.

Geotehnika

Hidrotehnika

Dok je na primjer Građevinski fakultetu Zagreb ustrojen u devet zavoda

Fakultet je ustrojen u devet zavoda:

za geotehniku

za materijale

za hidrotehniku

za konstrukcije

za matematiku

za organizaciju i ekonomiku građenja

za prometnice

za tehničku mehaniku

za zgradarstvo

Dakle studenti jednog fakulteta su zakinuti u odabiru smjerova. Da i?

 

Razlika programa?

Imaju li studenti na Građevinskom fakultetu Rijeka, Građevinskom Fakultetu Osijek, Građevinsko-Arhitektonski fakultet Split, Građevinskom fakultetu Mostar potpuno iste programe?

Nemaju, ali studenti po završetku studija dobivaju zakonite diplome. dipl.ing.građevinarstva i mogu raditi posao za koju su školovani.

Zato je i zakonom regulirano ta razlika koja može iznositi čak i do 30%, a da fakulteti ostanu u istom znanstvenom polju. Na svijetu ne postoje dva fakulteta sa potpuno istim programom. S druge strane postoji nebrojeno mnogo fakulteta koji su se specijalizirali za pojedinu granu, ali naravno na njima se stječe titula iz znanstvenog polja kojemu ta grana pripada. U Austriji postoje 2 geotehnička fakulteta.

Kako se u našem slučaju radi o maksimalnom pritisku protiv Geotehničkog fakulteta urađeno je nekoliko usporedbi programa. Prvu je napravila komisija sa GF ZG koja je utvrdila razliku od nekih 5%. Dakle jako pristrana komisija nije uspjela navući više.

Ta ista komisija tj. povjerenstvo 1997. godine napravila je izvješće o vrednovanju nastavnog programa dodiplomskog studija Geotehničkog fakulteta Varaždin Sveučilišta u Zagrebu. Te je dala potrebne uvjete koje GTF VŽ mora ispoštoivati da bi se studij približio studiju građevinarstva.

http://www.geotehnika.com/dokumenti/razlika1.jpg

http://www.geotehnika.com/dokumenti/razlika2.jpg

http://www.geotehnika.com/dokumenti/razlika3.jpg

Te uvjete tadašnje vodstvo fakulteta ispunilo je odmah sljedeće godine

http://www.geotehnika.com/dokumenti/razlika5.jpg

No nije dovoljno. Ništa nije dovoljno...

Kako je jasno da se ovdje ne radi uopće o razlici ispita moraju se stalno smišljati neki novi izgovori za šikaniranje inženjera geotehnike. Nema tu neke zavjere. Radi se samo o novcu. Tako to isto povjerenstvo svaki puta smisli neki novi izgovor. U međuvremenu inženjeri geotehnike ne mogu raditi svoj posao, dok drugi rade naš posao. Pri tome se dešavaju i opasne pogreške, ali naravno bez odgovornosti. Dakle ima preuzimanja odgovornosti kada za to treba biti plaćen, ali kada treba odgovarati za počinjeno onda se ta odgovornost zaboravlja.

 

No, postoji i realna usporedba programa koje pokazuje da je u pitanju ispit-dva.

http://www.geotehnika.com/usporedba.pdf

Hoćemo li onda i ostale građevinske fakultete uspoređivati sa GF ZG ili ćemo npr. inženjerima sa elektrotehnike Osijek poništiti diplome i dati im nezakonite diplome iz grane ili smjera a ne iz znanstvenog polja ili struke jer su oni mogli birati između ''samo'' dva smjera? I jer i njihov program nije 100% isti kao na FER-u ZG?

Postoje neki smiješni pokušaju da se miješaju polje i struka. Kao npr. od tajnika MZOŠ Slobodana Uzelca koji kada je GF Zagreb u pitanju onda tvrdi je građevinarstvo polje ili struka, a geotehnika/hidrotehnika grane što je i točno, no kada je GTF VŽ u pitanju onda je geotehnika polja ili struka, a geotehnika i hidrotehnika su grane. Da grana unutar grane prema nekima. Čak i službene stranice Građevinskog fakulteta u Zagrebu pojam struka također koriste isključivo kao sinonim za znanstveno polje, dok su geotehnika i hidrotehnika navedene isključivo kao znanstvene grane unutar znanstvenog polja građevinarstvo. Jasno svima samo se određeni prave da im nije jasno.

Da je diploma nezakonita pokazuje i pravno mišljenje o nezakonitosti stručnog naziva diplomirani inženjer geotehnike.

http://www.geotehnika.com/misljenje.pdf

Ono ista komisija više puta je govorila da ona može donjeti drugo pravno mišljenje koje tvrdi suprotno. No nikada nije jer ni jedan odvjetnik ni odvjetnička kuća neće potpisati nešto što nije u skladu sa zakonom.

Diploma dipl.ing.geotehnike – smjer geotehnika, te još možda veća nesmislenost dipl.ing.geotehnike – smjer hidrotehnika (grana unutar grane) mora se zamijeniti valjanom diplomom dipl.ing.građevinarstva.

Sve nebuloze pokušaja podmetanja noge, uvaljivanja nepostojeće razlike programa, nepoštivanje zakona na očigled samo su dio duge kampanje protiv inženjera geotehnike. Uskraćuje im se ustavno pravo na rad, da rade ono za što su se školovali godinama.

Zašto smo upisali "problematičan" studij?

Kada je većina nas upisivala problem nije ni postojao. On je izašao na vidjelo otprilike 2000. godine sa novim zakonom. Ministarstvo je 27. travnja 2007. godine odgovorilo da je GTF VŽ 2000.g. mogao i trebao promijeniti stručni naziv iz dipl.ing.geotehnike – smjer geotehnika/hidrotehnika u dipl.ing.građevinarstva.

http://www.geotehnika.com/dokumenti/ministrastvo%201.jpg

http://www.geotehnika.com/dokumenti/ministarstvo%202.jpg

GTF VŽ nije na vrijeme reagirao. Jeli to razlog da mi inženjeri i studenti plaćamo tuđu pogrešku.

Tek sada smo se sjetili buniti i prosvjedovati zbog diplome? Gdje ste bili do sada?

Naša borba traje već godinama i nismo se tek sada sjetili. Zašto se pruža tako veliki otpor provođenju pravde poznato je smo onima koji koče provedbu zakona. Ni to kako je uopće sve ovo moguće?

Što smo upisivali neki "lijevi" fakultet?

Geotehnički fakultet Varaždin u sklopu je Zagrebačkog sveučilišta sa tradicijom dugom više od 30. godina. Kada se Geotehnički fakultet osnivao njegovi osnivači da bi dobili dozvolu za otvaranje fakulteta malo su zamaskirali naziv fakulteta jer se unutar jednog sveučilišta ne mogu nalaziti dva istovjetna fakulteta. No iz statuta fakulteta dobro se vidi da se da je riječ o fakultetu koji izvodi dodiplomski sveučilišni studij i poslijediplomski sveučilišni studij iz polja građevinarstvo, grana geotehnike.

http://www.geotehnika.com/dokumenti/statut_geotehnickog_fakulteta_varazdin_1997.pdf

Kako GTF VŽ ne bi više bio konkurencija GF ZG prema novome programu studij je pomaknut u geoinženjerstvo i ''stari studij'' se više ne izvodi. No status 250 diplomiranih inženjera i još oko 200 studenata koji završavaju stari studij treba riješiti. Problem sa dva istovjetna fakulteta neka Sveučilište riješi ali ne preko leđa inženjera i studenata.

dodano 15.01.2008.

Naše znanje nije dovoljno da radimo u struci.

Nema potrebe više pričati ovakve bajke. Da se ovdje ni blizu ne radi o znanju, ispitima, programu znaju jako dobro svi koji su upoznati sa našim problemom. Jedna ključna činjenica koja to potvrđuje je i ta da neki kolege koji su diplomirali na GTF VŽ, a zatim magistrirali te neki čak i doktorirali građevinu na Građevinskom fakultetu Zagreb svejedno ne mogu ući u HKAIG. Njihov problem kao i naš je što nemaju diplomu inženjera iz polja građevinarstva. Ili ima netko tko će uporno tvrditi da i znanje jednog dokotora građevine manje od inženjera građevine samo zato jer je doktor diplomirao u Varaždinu?

 

uvjet za upis u HKAIG je zakonita diploma dipl.ing.građevinarstva. Magisterij i doktorat se ne gledaju.

"Članak 2.
..
(2) Inženjer prema ovom Zakonu, jest osoba koja je diplomirala na odgovarajućem tehničkom fakultetu u Republici Hrvatskoj i stekla zvanje diplomiranog inženjera građevinarstva, diplomiranog inženjera geodezije, diplomiranog inženjera strojarstva i diplomiranog inženjera elektrotehnike."

Dakle komora priznaje samo zakonite diplome što je i sasvim normalna stvar. Nije normalna stvar da se inženjerima na jednom fakultetu ne izdaju zakonite diplome. Prema Zakonu o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima (NN 128/99) koji vrijedi za sve osim za inženjere sa Geotehničkog fakulteta Varaždin.

 

Vaš profil nije tražen na tržištu i zato imate duplom manje plaće nego inženjeri građevinarstva.

Ne, nemamo manje plaće zato jer smo manje traženi nego zato jer ne možemo ostvariti svoje zakonsko pravo da radimo svoj posao i da potpisujemo svoj rad. Tade netko drugi mora ovjeravati naše vlastite projekte a time ujedno pokupi i sve financijske zasluge. To gdje će se tko zaposliti i za koje novce je osobna stvar i nije problem kojim se mi kao udruga bavimo. Nakon što se ispravi nepravda i omugući nam se rad u struci problem da netko drugi kupi zasluge neće više biti prisutan.

 

Ako imaš koji argument koji pobija napisano pošalji ga na email: argument@geotehnika.com